Η Velvet Productions διαθέτει υπερσύγχρονο εξοπλισμό (κάμερες, μικρόφωνα, οχήματα κλπ) προκειμένου να εξασφαλίσει το μέγιστο αποτέλεσμα στις παραγωγές της και να εξυπηρετήσει ακόμη και τις πιο εξειδικευμένες ανάγκες τω ν πελατών της.

TOP